loading
 • Česká krajina trpí nedostatkem vody. Je třeba revitalizovat toky řek a budovat nové rybníky. Chceme vodu do krajiny vracet.
 • Nešetrným obděláváním pole dochází častěji k erozi půdy, chceme zemědělce motivovat k lepšímu hospodaření se zemědělskou půdou.
 • Letošní sucho bylo nejhorší za posledních 12 let. Včasnou prevencí však lze podobným nepříznivým důsledkům účinně předcházet.

Výzva vládě ke společnému boji proti suchu a povodním

Výzva premiérovi ČR a ministrům zemědělství a životního prostředí

Jen v roce 2014 postihly povodně asi 10 000 českých domácností, způsobily nejméně 75 půdních sesuvů a vyžádaly si 15 lidských životů. Vloni naopak Česko sužovala extrémní vedra a sucho, které díky mírné zimě na řadě míst i nadále pokračuje. Poslední dva roky byly nejteplejší za celou dobu, co meteorologové vedou záznamy o počasí. Dramatické výkyvy počasí jsou a budou stále častější, přitom lze tyto extrémní projevy počasí výrazně zmírnit opatřeními, která jsou v České republice dlouhodobě zanedbávána.

Vláda jedná pomalu nebo vůbec. Její červencové rozhodnutí předložit koncepci boje se suchem do poloviny roku 2017 jen potvrzuje, že nemá vůli řešit problém okamžitě. Proto vládu vyzýváme, aby začala neprodleně konat a přijala zejména následující opatření:

 1. rozvoj remízků, rybníků, mokřadů a dalších krajinotvorných prvků sloužících k zadržování vody v krajině a jejich zahrnutí do plošné výměry pro přidělování zemědělských dotací,
 2. zvýšení podpory trvale udržitelného zemědělství a lesnictví, například motivací k lepšímu hospodaření se zemědělskou půdou či omezování rozsáhlého používání hnojiv,
 3. výsadba a péče o zeleň, která zadržuje vodu a přispívá k lepším životním podmínkám ve městech,
 4. revitalizace koryt potoků a řek například vracením meandrů či rušením betonových koryt,
 5. zřízení speciálního fondu pro financování projektů na podporu zadržování vody v krajině, například budování vsakovacích nádrží u obytných i dopravních staveb, aby voda nekončila v řekách a potocích, které se pak častěji rozvodňují,
 6. vzdělávání a motivování občanů k lepšímu hospodaření s pitnou vodou,
 7. podpora využívání dešťové vody k užitkovým účelům jako zalévání, splachování, praní či uklízení,
 8. zahrnutí výše zmíněných opatření do dotační politiky, například založením dotačního programu podle vzoru Zelené úsporám, ze kterého by lidé mohli získat příspěvek např. na využívání dešťové vody.

Vážený pane premiére, páni ministři, doposud jsme každý s nepřízní počasí bojovali po svém. Pojďme pro příště bojovat společně.

Jana Drápalová, předsedkyně Strany zelených

Václav Láska, senátor za Stranu zelených

Ivana Cabrnochová, senátorka za Stranu zelených

Daniel Pitek, zemědělec a lesník

Asociace soukromého zemědělství v ČR

Spolek Archetyp

Asociace farmářských tržišť

Josef Sklenář, biofarmář

máme 1871 podpisů
Pomozte nám jich získat 3000

Připojte se k výzvě

Váš e-mail ani telefon nikomu nedáme. Je možné, že vám na něj pošleme informace např. o kampani, ze zasílání se můžete kdykoli snadno odhlásit.

Podpisem výzvy uděluji Straně zelených, IČ: 00409740, se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zasílání informací od Strany zelených, a to i elektronickými prostředky.

Proč voda – voda je život

Sucho a povodně

V Česku se stále častěji střídají dlouhá období sucha a povodní. Sucho, které naši zemi v poledních měsících sužuje, může mít stejně devastující následky jako povodeň.

Nedostatek vody v krajině

Česká krajina se potýká s nedostatkem vody. Přírodní útvary, které dříve zadržovaly vodu, jsou mimo jiné vinou špatně nastavené dotační politiky ničeny. Pomohla by i revitalizace koryt řek – vodu je potřebné rozlévat zpět do krajiny.

Splachování pitnou vodou

Na toaletách se splachuje pitnou vodou. Splachování tvoří třetinu denní spotřeby pitné vody na osobu. Vhodnou náhradou by bylo využívání vody dešťové, ta je však odváděna do kanálů jako nepotřebná.

Oddalování řešení problémů

Vláda se v červenci usnesla, že předloží koncepci pro boj se suchem až v polovině roku 2017. Nedávná situace však ukázala, že problém sucha je potřebné řešit co nejdříve.

Společná východiska

Sucho i povodně mají přitom společné řešení – lepší hospodaření s vodou v krajině i v domácnostech.

Další informace